El Consell de Ciutadania

És un òrgan de presa de decisions prèvia informació i reflexió de la ciutadania format pels 9 representants de les assemblees i coordinat per la Comissió Permanent de Participació Ciutadana. Es reunirà 2 cops l'any, un per a l'elecció de les 20 propostes, aportades per les assemblees temàtiques, a incloure als Pressupostos Participatius i que es sotmetran a votació de tota la ciutadania i una altra per fer el seguiment del seu acompliment.