El vot electrònic

Les 20 propostes escollides pel Consell de Ciutadania es sotmetran a votació a través d'aquesta pàgina web del 10 al 23 d'octubre.

Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que figurin inscrites al padró municipal.