Les Assemblees Temàtiques

El proper 8 i 24 de setembre es celebraran les següents assemblees temàtiques per tal que la ciutadania pugui formular les propostes que es vulguin incloure al Pressupost:

  • Ensenyament
  • Joventut
  • Cultura
  • Esports
  • Hisenda
  • Festes i Oci
  • Ordenació Territorial i Medi ambient
  • Promoció econòmica i turisme
  • Atenció a les persones (Benestar Social, Sanitat, Polítiques d’igualtat, Polítiques de gènere...)

Podran participar de les assemblees les persones majors de 16 anys que figurin empadronats al municipi.

Totes aquelles persones que acreditin estar vinculades al municipi de Santa Cristina, per haver-hi nascut, per treballar-hi o per tenir-hi una segona residència, podran inscriure’s al Registre Municipal de Participació Ciutadana. Una vegada registrats podran participar dels processos amb veu però sense vot.

TARGETÓ