El Pressupost Participatiu

El Pressupost Participatiu

El Ple Municipal ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
L’aprovació definitiva del Pressupost recaurà sempre en el Ple Municipal.

Durant el mes d’abril de cada any, la Comissió permanent de participació convocarà el procés, que es vehicularà a través del Consell de Ciutadania.

a) Inicialment, es creen les següents assemblees temàtiques:
• Ensenyament
• Joventut
• Cultura
• Esports
• Hisenda
• Festes i Oci.
• Ordenació Territorial i Medi ambient.
• Promoció econòmica i turisme.
• Atenció a les persones (Benestar Social, Sanitat, Polítiques d’igualtat, Polítiques de gènere...)

b) El funcionament de les assemblees serà el següent:
• El regidor o regidors de l’àmbit, faran una petita exposició de les necessitats detectades en les reunions tècniques prèvies a les assemblees temàtiques.
• Els assistents exposaran les seves propostes, que seran debatudes. D’entre totes les formulades, es triaran les 5 més votades.

c) Es triarà un representant de l’assemblea i un substitut, que passaran a formar part del Consell de Ciutadania. Seran els encarregats de traslladar les 5 propostes

d) Tindran la consideració d’assemblees ciutadanes les assemblees de veïns i EUCS de les urbanitzacions del municipi, tant les recepcionades com les que no ho estan. L’alcalde i el regidor de participació hi assistiran per tal de recollir les seves propostes, que seran incloses també en els pressupostos participatius.

El vot electrònic

Les 20 propostes escollides pel Consell de Ciutadania es sotmetran a votació a través d'aquesta pàgina web del 10 al 23 d'octubre.

Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que figurin inscrites al padró municipal.

Les Assemblees Temàtiques

El proper 8 i 24 de setembre es celebraran les següents assemblees temàtiques per tal que la ciutadania pugui formular les propostes que es vulguin incloure al Pressupost:

  • Ensenyament
  • Joventut
  • Cultura
  • Esports
  • Hisenda
  • Festes i Oci
  • Ordenació Territorial i Medi ambient
  • Promoció econòmica i turisme
  • Atenció a les persones (Benestar Social, Sanitat, Polítiques d’igualtat, Polítiques de gènere...)

Podran participar de les assemblees les persones majors de 16 anys que figurin empadronats al municipi.

Totes aquelles persones que acreditin estar vinculades al municipi de Santa Cristina, per haver-hi nascut, per treballar-hi o per tenir-hi una segona residència, podran inscriure’s al Registre Municipal de Participació Ciutadana. Una vegada registrats podran participar dels processos amb veu però sense vot.

TARGETÓ